• Počet obyvateľov k 31.12.2007 spolu 507
  • muži 252 
  • ženy 255 
  • Predproduktívny vek (0-14) spolu 79 
  • Produktívny vek (15-54) ženy 144 
  • Produktívny vek (15-59) muži 164 
  • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 120 
  • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 2 
  • muži 2 
  • ženy 0