Návrh Záverečný účet obce Velušovce za rok 2017 

Zverejnené: 21.2.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------   

 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a stavebného zákona - miestna komunikácia

Zverejnené: 12.2.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 Oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zákona číslo 330/1991 Zb.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Pracovná pozícia: Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Podklady na stiahnutie tu!

Zverejnené 3.1.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Pracovná pozícia: Administratívny pracovník

Podklady na stiahnutie tu!

Zverejnené 3.1.2018

---------------------------------------------------------------------------------------