Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
VelušovceHľadať
 
 

Vitajte v obci Velušovce

Aktuálne oznamy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 v obci Velušovce

 
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 430
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 206
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 193
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 196
Účasť na voľbách do orgánov samosprávy obcí v percentách: 47,91
Za starostu obce bol zvolený: Ing. Rastislav Zemánik, nezávislý kandidát počet platných hlasov: 196
Z ...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -starosta-


 

Harmonogram akcií v obci Velušovce

Medzinárodný deň detí - 9 júna 2018
Súťaž v netradičných plavidlách v obci Tesáre - 15 júla 2018
Hody - 7 a 8 júla 2018
Súťaž vo varení gulášu - 21. júla 2018
Furmanské preteky - 1 septembra 2018
Úcta starším - pravdepodobne 21. októbra 2018
viac...

Zverejnené 21.5.2018 -starosta-


 

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“, ktoré vypracoval Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné
prostredie v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany).
Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického d ...viac...

Zverejnené 19.10.2018 -starosta-


 

Obec VELUŠOVCE v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov

Obec VELUŠOVCE v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území SR povinnosť :
- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku - a uv ...viac...

Zverejnené 27.9.2018 -starosta-


 

Kompostéry pre SOTDUM-ZO

Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí podpísalo Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení SAŽP k projektu s názvom „Kompostéry preSOTDUM-ZO“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
viac...

Zverejnené 8.10.2018 -starosta-


 

Domáce násilie

DOMÁCE NÁSILIE je závažným a pálčivým sociálno-patologickým problémom dnešnej spoločnosti
Každý z nás sa môže stať obeťou trestného činu alebo násilia. Stáva sa to miliónom ľudí každý rok. Podľa štatistík Európskej komisie sa trestná činnosť dotýka až štvrtiny obyvateľov EÚ. Mnoho krát nebolo trestné stíhanie vôbec začaté, dokonca ani oznámené. Niektoré formy domáceho násilia, ako napr. psychické, sociálne, ekonomické násilie alebo sexuál ...viac...

Zverejnené 24.9.2018 -starosta-


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch VYHLASUJE čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Topoľčany od 26. júla 2018 od 13.00hod do odvolania.
 
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
viac...

Zverejnené 27.7.2018 -starosta-


 

Generálny pardon - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Generálny pardon - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - predĺženie trvania.
viac...

Zverejnené 10.7.2018 -starosta-


 

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – štúdia pre hodnotenie a monitorovanie Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja – aktualizácia údajov

V zmysle zmluvy medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Inštitútom priestorového plánovania sa v roku 2018 spracováva projekt s názvom „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – štúdia pre hodnotenie a monitorovanie Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja – aktualizácia údajov“ (ďalej len ako „aktualizácia“). Práce nadväzujú na projekt „Štúdia pre monitorovanie a hodnotenie ÚPN NSK s využitím výsledkov SEE projektu Donauregionen+“, spracovaný v ...viac...

Zverejnené 22.6.2018 -starosta-


 

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

MAS SOTDUM

Facebook

Program obnovy dediny

  • Pondelok5-2graphic-icon
  • Utorok62graphic-icon
  • Streda82graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka