Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VelušovceHľadať
 
 

Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie

Kde vybavíte

Obecný úrad Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce, telefón: 038/5390395

K vybaveniu potrebujete

  • Výpis zo živnostenského (obchodného) registra
  • Oznámenie k dani za ubytovanie

Lehota na podanie

Oznámenie o začatí a ukončení, resp. zmeny už ohlásených údajov prevádzkovania zariadenia, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie je potrebné podať v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Upozornenie

Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce evidenciu ubytovacích osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly dane za ubytovanie musí evidencia obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, vrátane údajov o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu).

Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu bez zbytočného odkladu predložiť evidenciu pre účely kontroly. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, t. j. osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí nasledovné údaje:

  • sadzbu dane na osobu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia,
  • počet prenocovaní,
  • počet osôb, ktoré prenocovali,
  • dátum od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté,
  • výšku dane.

Platiteľ dane je povinný do 10 dní po ukončení štvrťroka predložiť správcovi dane písomné oznámenie k dani za ubytovanie o počte prenocovaní ubytovaných osôb za predchádzajúci štvrťrok, za každé ubytovacie zariadenie na území obce samostatne.

Daň za ubytovanie sa platí štvrťročne a je splatná bez vyrubenia do 20. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka za predchádzajúci štvrťrok.

Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu Velušovce na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu dane.

Legislatívna úprava

Všeobecné záväzné nariadenie obce Velušovce č. 4/2016 o miestnych daniach.


 

Hlásenie o vybratej dani za ubytovanie

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

MAS SOTDUM

Facebook

Program obnovy dediny

webygroup
ÚvodÚvodná stránka