Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VelušovceHľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Uverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Uverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti  o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019
ekonomka@velusovce.sk
Volič môže požiadať o vydanie hlasovaci ...viac...

Zverejnené 8.4.2019 -starosta-


 

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ...viac...

Zverejnené 8.4.2019 -starosta-


 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU - DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU - DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ
viac...

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU - DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ Delegovanie_clenov_EU.pdf Delegovanie_clenov_EU.pdf (637.2 kB)

Zverejnené 20.3.2019 -starosta-


 

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
viac...

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Vyhlásenie volieb.pdf Vyhlásenie volieb.pdf (142.9 kB)

Zverejnené 4.2.2019 -starosta-


 

Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Voľby
do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej ...viac...

Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Volby_do_EU_2019.pdf Volby_do_EU_2019.pdf (1020.3 kB)

Zverejnené 4.2.2019 -starosta-


 

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“, ktoré vypracoval Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné
prostredie v súčinnosti s orgán ...viac...

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“ Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“.pdf Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“.pdf (193.1 kB)

Zverejnené 19.10.2018 -starosta-


 

Obec VELUŠOVCE v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov

Obec VELUŠOVCE v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území SR povin ...viac...

Obec VELUŠOVCE v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov oznam_psy.pdf oznam_psy.pdf (619.3 kB)

Zverejnené 27.9.2018 -starosta-


 

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Velušovce

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Velušovce

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2015 Požiarny poriadok obce

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

MAS SOTDUM

Facebook

Program obnovy dediny

webygroup
ÚvodÚvodná stránka