Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VelušovceHľadať
 
 

Hlavný Kontrolór

Hlavný kontrolór obce Velušovce

Meno a priezvisko: Zdenka Gulíková

Obecné zastupiteľstvo vo Velušovciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. j, § 18A ods. 1 a § 18A ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce Velušovce pani Zdenku Gulíkovú na obdobie šiestich rokov od 27.8.2017 do 26.8. 2023 s úväzkom 5 %.

Hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

Hlavný kontrolór najmä:
vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, 
vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu.


 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Velušovce na obdobie II. polroka 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Velušovce na obdobie I. polroka 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Velušovce

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

MAS SOTDUM

Facebook

Program obnovy dediny

webygroup
ÚvodÚvodná stránka