Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VelušovceHľadať
 
 

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie

Kde vybavíte

Obecný úrad Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce, telefón: 038/5390395

Poučenie

Stavebné konanie zahŕňa vydanie stavebného povolenia, dodatočného stavebného povolenia, predĺženie platnosti stavebného povolenia, predĺženie lehoty výstavby.

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť o stavebné povolenie, prípadne žiadosť o dodatočné stavebné povolenie, žiadosť o predĺžení platnosti stavebného povolenia alebo žiadosť o predĺžení lehoty výstavby
  • Prílohy uvedené v jednotlivých žiadostiach

Upozornenie

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Legislatívna úprava


 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (needitovateľné)

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (editovateľné)

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (editovateľné)

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (needitovateľné)

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (editovateľné)

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (editovateľné)

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s užívaním

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s užívaním (needitovateľné)

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s užívaním (editovateľné)

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s užívaním (editovateľné)

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia (needitovateľné)

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia (editovateľné)

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia (editovateľné)

 

Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia (needitovateľné)

 
Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia (editovateľné)

 
Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia (editovateľné)

 

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (needitovateľné)

 
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (editovateľné)

 
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (editovateľné)

 

Doplnenie žiadosti

Doplnenie žiadosti (needitovateľné)

 
Doplnenie žiadosti (editovateľné)

 
Doplnenie žiadosti (editovateľné)

 

dnes je: 17.12.2018

meniny má: Kornélia

MAS SOTDUM

Facebook

Program obnovy dediny

webygroup
ÚvodÚvodná stránka