Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
VelušovceHľadať
 
 

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“Vytlačiť
 

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“, ktoré vypracoval Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné
prostredie v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany).

Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do 3 pracovných dní od jeho
doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámiť, kde a kedy možno do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Schvaľujúci orgán nemôže podľa § 15 ods. 2 zákona bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania.

Obstarávateľ doručí podľa § 15 ods. 7 zákona schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa „zákona“, spolu s informáciami podľa § 15 ods. 5 v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu (OÚ Topoľčany, OSZP) a zároveň ho zverejní na svojej internetovej stránke alebo iným vhodným spôsobom.

Do záverečného stanoviska z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“ je možné nahliadnúť, alebo si spraviť výpis, odpis na obecnom úrade Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce v čase úradných hodín.

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“ Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“.pdf Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Tesáre“.pdf (193.1 kB)

 
 

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

MAS SOTDUM

Facebook

Program obnovy dediny

  • Pondelok5-2graphic-icon
  • Utorok62graphic-icon
  • Streda82graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka