Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VelušovceHľadať
 
 

Projekty obce

Chodník v obci Velušovce - úsek č. 4

Realizácia chodníka v obci Velušovce - úsek č.4 - od cintorína po koniec obce. Súčasťou chodníka bude aj vybudovanie novej autobusovej čakárňe s oporným múrikom. Realizácia prebieha z vlastných finančných prostriedkov obce Velušovce, plánované ukončenie realizácie do konca júna.


 

Oprava miestnej komunikácie na parcele 623/4

Na opravu miestnej komunikácie na parcele 623/4 je vybraný dodávateľ, termín realizácie je plánovaný v júli roku 2018 z vlastných finančných prostriedkov obce Velušovce.


 

Posedenie u Svätého Jozefa

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny bude obci Velušovce poskytnutá dotácia vo výške 5.000€ na vybudovanie posedenia na parcele 190/1 v katastrálnom území Velušovce.

Na uvedený predmet zákazky prebehol výber dodávateľa a teraz sa čaká na podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie. Termín realizácie do 15.9.2018.


 

Kompostery pre Sotdum

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Riadiaci orgán pre operačný program kvality životného prostredia bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre Spoločenstvo obcí Topoľčiansko-Duchonského mikroregiónu vo výške 171 475,-€ na nákup komposterov pre obce Velušovce, Závada, Tesáre, Nemečky, Nemčice a Kuzmice.

Kompostéry budú dodávané do každej domácnosti a na verejné priestranstvá v obci. Termín realizácie koncom roku 2018 alebo začiatkom roku 2019.


 

Nová základňová stanica telekomunikačnej siete - O2

V prvej polovici roku 2018 bude v katastrálnom území obce Velušovce vybudovaná Nová základňová stanica telekomunikačnej siete O2. Obec Velušovce prenajala spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24 851 01 Bratislava na vybudovanie vysielača pozemok o výmere 80m2 s ročným nájmom 2.000,-€.


 

Bytový dom Velušovce

Práve prebieha výstavba Bytového domu Velušovce. Bytový dom bude pozostávať z 8 bytových jednotiek, 4 bytové jednotky budú trojizbové a 4 bytové jednotky budú jednoizbové. Plánované ukončenie výstavby je prvý polrok 2019.


 

Oprava verejného osvetlenia v obci Velušovce

V marci roku 2018 bola podaná žiadosť o dotáciu z ministerstva financií Slovenskej republiky na opravu verejného osvetlenia v obci Velušovce. Oprava osvetlenia sa bude realizovať iba v prípade úspešnosti podanej žiadosti. Termín realizácie je plánovaný na rok 2018.


 

Výstavba voľnočasového areálu so športoviskom a príslušnou infraštruktúrou

Koncom roku 2017 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, Opatrenie M07 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach na Vybudovanie voľnočasového areálu so športoviskom a príslušnou infraštruktúrou.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ešte nebola hodnotená, realizácia uvedeného projektu bude iba v prípade jeho poskytnutia.

Projekt pozostáva z troch častí a to z multifunkčného ihriska, zóny relaxu a workoutového ihriska. 


 
Velusovce_06_RELAX_pohlady.pdf(206.8 kB)Velusovce_06_RELAX_pohlady.pdf
Velusovce_05_RELAX_podorys.pdf(154.6 kB)Velusovce_05_RELAX_podorys.pdf
Velusovce_04_MF_pohlady.pdf(315.6 kB)Velusovce_04_MF_pohlady.pdf
Velusovce_03_MF_drenaz.pdf(338 kB)Velusovce_03_MF_drenaz.pdf
Velusovce_02_MF_podorys.pdf(294.3 kB)Velusovce_02_MF_podorys.pdf
Velusovce_01_situacia.pdf(606.8 kB)Velusovce_01_situacia.pdf

Chodník v obci Velušovce - úsek č.1

Plánovaná výstavba chodníka - úsek č. 1 - od rodinného domu súpisné číslo 6 po mliečny automat v obci Velušovce. Na výstavbu je už vydané stavebné povolenie a v roku 2018 sa bude podávať žiadosť o dotáciu cez Miestnu akčnú skupinu Spoločenstva obcí Topoľčiansko-Duchonského mikroregiónu. Plánovaný termín realizácie v roku 2019 z finančných prostriedkov dotácie.


 

Vybudovanie miestnej komunikácie na parcele reg. C číslo 189

V štádiu prípravy projektovej dokumentácie potrebnej na stavebné povolenie. Plánovaná realizácia v roku 2019 z finančných prostriedkov obce Velušovce.


 

Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreáciu súpisné číslo 220 - budova kabín na ihrisku

V štádiu prípravy projektovej dokumentácie potrebnej na stavebné povolenie. Plánovaná realizácia v roku 2019 - bude podaná žiadosť o dotáciu, v prípade ak nebude úspešná tak realizácia je plánovaná na rok 2020 z finančných prostriedkov obce Velušovce.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

MAS SOTDUM

Facebook

Program obnovy dediny

webygroup
ÚvodÚvodná stránka