Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VelušovceHľadať
 
 

Stavebné povolenie na reklamnú stavbu s informačnou plochou nad 3 m2

Stavebné povolenie na reklamnú stavbu s informačnou plochou nad 3 m2

Kde vybavíte

Obecný úrad Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce, telefón: 038/5390395

K vybaveniu potrebujete

  • Aktuálny list vlastníctva (originál) a kópia z katastrálnej mapy (originál) miesta stavby
  • Písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu
  • Doklad preukazujúci právo k pozemku alebo stavbe na ktorej má byť reklamná stavba osadená (napr. nájomná zmluva)
  • Jednoduchý technický opis stavby s uvedením najväčšej informačnej plochy reklamnej stavby,
  • Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach (len ak je to nevyhnutné pre posúdenie reklamnej stavby aj sprievodná správa, súhrnná technická správa, pôdorysy, rezy, pohľady, starý stav, navrhovaný stav, príslušné projekty inštalácií, statický posudok, požiarna ochrana)
  • Vyhlásenie stavebného dozoru, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
  • Doklad o uhradení stavebného poplatku
  • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov 
  • Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m²

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Legislatívna úprava


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

MAS SOTDUM

Facebook

Program obnovy dediny

webygroup
ÚvodÚvodná stránka