Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
VelušovceHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy do roku 2018 si môžete pozrieť na pôvodnej webovej stránke obce Velušovce


 
Zmluvy » subjekt: Obec Velušovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
21/2018Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.Dodatok č. 1 k zmluve č. 17/2017Zmena článku IV. a článku VI.0,00 €18.12.2018nestanovený
20/2018DHZ VelušovceZmluva o zverení majetku do užívaniaSúprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky0,00 €4.12.2018nestanovený
19/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynuProdukt Super výhodne bez obm.24LimRTC20,00 €1.12.2018nestanovený
18/2018Ján MitickýZmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena na parcelu CKN 604/3 v prospech obce Velušovce na vybudovanie vodovodnej prípojky1,00 €30.10.2018nestanovený
17/2018Rímskokatolícka cirkev, diecézny školský úrad, ZŠ sv. LadislavaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Velušovce č. 3/2018/CVČObec v zmysle citovaného Uznesenia č. 11 zo dňa 20.02.2015 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu na obdobie od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018 vo výške 4,00 EUR/ na jednodieťa/l mesiac, počet detí 2 (podľa zoznamu v prílohe č. 1 tejto zmluvy), spolu vo výške 32,00 €(4,00 EUR x 2 detí x 4 mesiace), slovom tridsaťdva eur.32,00 €20.10.201815.12.2018
16/2018Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republikyZmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-152-045/2018Bezplatné užívanie prebytočného hnuteľného majetku štátu13 840,54 €13.10.201820.9.2023
15/2018Nitriansky samosprávny krajZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve NSK0,00 €11.10.2018nestanovený
14/2018TextilEco a.s., organizačná zložkaZmluva o zbere a zhodnotení odpaduZber šatstva a textílií0,00 €20.9.2018nestanovený
13/2018Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebDoobjednanie pevnej IP adresy35,59 € (jednotková)20.9.2018nestanovený
12/2018Slovenská agentúra životného prostrediaPoskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dedinyPoskytnutie podpory formou dotácie5 000,00 €27.7.201830.10.2018
11/2018Veronika KlenkováKúpna zmluvaPredaj pozemku parcela registra C číslo 623/3 o výmere 40m280,00 €7.6.2018nestanovený
10/2018Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor, č. licencie 491O poskytovaní audítorských služiebVykonanie auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 700,00 €30.5.201830.11.2019
9/2018WEBY GROUP, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovÚprava vzájomných práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov0,00 €19.5.2018nestanovený
8/2018NATUR-PACK, a.s.Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovZabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci Velušovce0,00 €18.5.2018nestanovený
7/2018Andrej BožikZmluva o dielo - Chodník pri ceste III/1726 v obci Velušovce – úsek 4Výstavba chodníka pri ceste III/1726 v obci Velušovce – úsek 420 473,17 €17.4.201830.6.2018
6/2018Rímskokatolícka cirkev, diecézny školský úrad, ZŠ sv. LadislavaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Velušovce č. 2/2018/CVČZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na I. polrok 201848,00 €22.2.201830.6.2018
5/2018WEBY GROUP, s.r.o.Zmluva o dielo o poskytovaní služiebZhotovenie webovej stránky obce Velušovce 838,20 €22.2.2018nestanovený
4/2018Základná škola TribečskáZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Velušovce č. 1/2018/CVČZmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na I. polrok 201824,00 €20.2.201830.6.2018
3/2018Mesto TopoľčanyDodatok 1/2018 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy na úseku pozemných komunikáciíDohoda o zmene č. VI. bod 40,15 € (jednotková)13.2.2018nestanovený
2/2018Mesto TopoľčanyDodatok 1/2018 k zmluve o zriadení spoločného obecného úraduDohoda o zmene č. VI. bod 41,20 € (jednotková)13.2.2018nestanovený
1/2018DHZ VelušovceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce VelušovcePoskytnutie dotácie pre DHZ Velušovce. 990,00 €1.2.201815.11.2018
ÚvodÚvodná stránka